Risker vid tatueringsborttaning med laser.

Laserbehandlingar har utförst sedan 50-talet och är en välbeprövad och säker behandlingsmetod. Men för att säkerhetsställa din hälsa och för att nå det bästa möjliga resultatet under behandlingarna gör vi alltid en hälsocheck tillsammans vid vår första träff. Du skall inte genomgå en laserbehandling om du har epilepsi, pacemeker, är gravid eller ammar, äter medicin som gör dig känslig mot solljus eller använder vissa medicinska salvor. 

Ett fåtal personer kan få allergiska reaktioner eftersom kroppen i undantagsfall kan svara dåligt på att färgpigment från tatueringen frigörs. Men för att vara på den säkra sidan testkör vi alltid en liten del av tatueringen innan vi påbörjar behandlingen. 

Någon gång kan en viss pigmentförlust förekomma, men den tonar långsamt bort i de allra flesta fall. 

Det finns i huvudsak två orsaker till att ett fåtal personer upplever att de får ärr efter en tatueringsborttagning. Den första är att den behandlade inte skött eftervården av eventuella småsår och blåsor som uppkommit. Den andra är att din tatuerade hud blivit ärrad vid tatueringstillfället pga ett dåligt utfört jobb, då färgpiggmentet försvinner blir den ärrade huden synlig. Vi undersöker dock din tatuering noga innan vi påbörjar behandlingen för att avgöra om din hud blivit ärrad eller ej, så detta kommer inte att komma som en chock efter tatueringsborttagningen. 

Skador på ögonen pga olämpligt eller otillräckligt optiskt skydd, vi använder skyddglasögon under hela behandlingen så att du är helt skyddad. 

Det kan uppstå en rodnad på behandlad hud, den är övergående och försvinner efter några timmar eller nått dygn. I unika fall kan den dock sitta i ungefär en vecka. 

Det finns alltid en infektionsrisk om du skulle få småsår och blåsor efter bahandlingen, detta sker i samband med icke steril direktkontakt på den behandlade ytan under läkprocessen.